Welcome开心生肖开奖|官网为梦而年轻!

电源模块(80W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:1A max.@115Vac input

查看详情
电源模块(70W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:2.5A max.@115Vac input

查看详情
电源模块(65W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:1A max.@115Vac input

查看详情
电源模块(24W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:0.7A max.@115Vac input

查看详情
电源模块(20W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:0.7A max.@115Vac input

查看详情
电源模块(14W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:1A max.@115Vac input

查看详情
电源模块(10W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:1A max.@115Vac input

查看详情
PoE PSE 电源(30W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:0.7A max.@115Vac input

查看详情
PoE PSE 电源(24W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:0.7A max.@115Vac input

查看详情
PoE PSE 电源(16W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:0.7A max.@115Vac input

查看详情
桌面式电源适配器(60W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:2A max.@115Vac input

查看详情
电源适配器(24W)

工作电压范围: 90~264Vac.47~63Hz
输入电流:0.6A max.@115Vac input

查看详情